hits

januar 2018

Nytt ÅR..og nye planer..

Noe av det som ble lagd i 2017...Noe er solgt,..noe ble gaver..og noe er i bruk av meg..Og noe kan selges..